Služby sú kombinovateľné na základe dojedania pri zverejnení služieb. 

 

  • kompletné kontaktné údaje – adresa, telefón, fax, aktívny odkaz a aktívny email
  • vyhľadávanie  v kategóriách na základe zaradenia, podľa Vašich činností

  • prezentácia polohy firmy na mape

  • kontaktné osoby  registrovanej spoločnosti
  • zverejnenie loga

  • prezentácia produktov a služieb vrátane obrázkov
  • celoštátne zaradenie

  • krajské zaradenie

  • prezentácia na facebook nástenke spoločnosti