Kontakt

Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.

Gorkého 1

811 01  Bratislava

IČO:  50 032 941

 

Zápis v Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava I, Odd.: Sro, Vl.č.:107451/B

Základné imanie splatené v celej výške

 

Email:  info@instituciafiriem.sk

 

Media Informačná Inštitúcia  s.r.o., týmto informuje svojich  zákazníkov, že politiku ochrany osobných údajov na základe  Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu:

Beriem na vedomie, že údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formuláru budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR") a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely vykonania opatrení pre prípadné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb.